Prawo jazdy - Kategoria B

cena kursu na kat B 2900 zł - aktualna promocja to 2700 zł

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit.a, oraz z przyczepy lekkiej
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit.a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2
 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

 

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku natomiast egzamin można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku. Nasza szkoła prowadzi szkolenia na kat. B prawa jazdy pojazdami marki Kia Rio i Hyundai i20. Zajęcia teoretyczne można odbyć w formie e-learningu.

Co zawiera kurs:

Kategoria Teoria Praktyka Cena kursu
B 30 godzin 30 godzin 2700
B-Automat 30 godzin 30 godzin 2900zł
Kurs rozszerzony Teoria Praktyka Cena kursu
B 30 godzin 40 godzin     3550 zł
1 dodatkowa godzina     90 zł
10 dodatkowych godzin     850 zł
podstawienie samochodu na egzamin w Word   150 zł

Prawo jazdy - Kategoria C

Prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

 

Minimalny wiek do uzyskania uprawnień na kat C wynosi:

 • 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C
 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C E wynosi 18 lat

 

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku natomiast egzamin można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.
Nasza szkoła prowadzi szkolenia na kat. C+E prawa jazdy pojazdami marki MAN
Zajęcia teoretyczne można odbyć w formie e-learningu.

Co zawiera kurs:

Kategoria Teoria Praktyka Cena kursu

C

C+E

20 godzin

-----------

30 godzin

25 godzin

2800zł

2800 zł

Kategoria Teoria Praktyka Cena kursu
C/C+E Łączony - 20 godzin 45 godzin 4100 zł
Kategoria   Praktyka godzina dodatkowa
C/C+E Jedna Dodatkowa godzina   110zł

Prawo jazdy - Kategoria C i C+E

Prawo jazdy kat. C i C+E uprawnia do kierowania:

 • w kategorii C i C+E - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami)
 • w kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E - zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E
 • w kategorii C i C+E i D - zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E

 

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kategorii:

 • B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)

 

Minimalny wiek do uzyskania uprawnień na kat C+E wynosi:

 • 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C + E
 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C E wynosi 18 lat

 

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku natomiast egzamin można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.
Nasza szkoła prowadzi szkolenia na kat. C+E prawa jazdy pojazdami marki MAN
Zajęcia teoretyczne można odbyć w formie e-learningu.

Co zawiera kurs łączonego dwie kategorie:

Kategoria Teoria Praktyka Cena kursu
C i C+E 20 20h na C i 25h na C+E 4100 zł